วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สาเหตุเด็กติดเกมส์

1.  ครอบครัว
ครอบครัวอ่อนแอไม่มีความสุขหรือการที่ครอบครัวไม่มีเวลาพูดคุยกัน ไต่ถามสารทุกข์สุกดิบ ไม่มีเวลาทำกิจกรรมร่วมกัน ครอบครัวไม่มีความสุข ทำให้เด็กต้องหันเข้าหาสิ่งที่ทำให้ตนเองมีความสุขได้ง่ายๆ คือการเล่นเกมหรืออินเทอร์เน็ต
2.  ตัวเด็ก  เกมสามารถตอบสนองความต้องการของเด็กได้ 3 เรื่อง คือ
1.ความท้าทายและต้องการเอาชนะ
2.การพนันขันต่อ
3.สนองความรุนแรงในตัวเด็ก ทำให้เด็กหลายคนลุ่มหลงมัวเมาอยู่กับเกม        
3.  เกิดจากจำนวนร้านเกมส์เพิ่มมากขึ้น  ทำให้เด็กและเยาวชนมีทางเลือกในการเล่นเกมส์มากขึ้น
4.  หน่วยงานที่รับผิดชอบขาดการควบคุมดูแลอย่างจริงจัง  มีการตรวจสอบเป็นช่วงๆไม่ต่อเนื่อง  ทำให้ผู้ประกอบการร้านเกมส์ไม่กระตือรือร้นร้นในการปฏิบัติตามกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น